K.CEKMECE MUNICIPALITY COUNCIL CHAMBER

K.CEKMECE MUNICIPALITY COUNCIL CHAMBER

2014 yılında inşaatı biten ve Türkiye’nin ilk BREEAM sertifikalı kamu yönetim yapısı olan Küçükçekmece Belediyesi Yeni Hizmet Binası Mutlu Çilingiroğlu MİAR Mimarlık Bürosu tarafından tasarlandı.

Küçükçekmece Belediyesi Yeni Hizmet Binası, belediyenin artan mekan ihtiyacı sonrasında yeni bir yerde yeni bir anlayışla tasarlanmıştır. Kamusal işlevi nedeniyle bu yeni binanın gelişmekte olan bir bölgede ve o bölgeyi dönüştürebilecek potansiyelde olması öngörülmüş, ilçe genelinde de ortaya koyduğu ‘yeni kavramlar’ ile hizmet sunduğu kamuya öncü ve örnek olan anlayışla sürece başlanmıştır.

Uluslararası ölçeğin getirdiği doğal kaynakların akıllıca kullanımı ilkesi çerçevesinde sürdürülebilirlik bilincini kamuya daha kolay aktarabilmek için yeni yapılacak binanın ‘yeşil bina’ özelliklerini içermesi istenmiştir. Bu projede BREEAM-BESPOKE kriterleri kullanılmış ve BRE-GLOBAL bu projeye has iklim ve bina çeşidine göre kurgulanan terzi usulü – ısmarlama – kriterleri hazırlamıştır. Türkiye’nin ilk BREEAM sertifikalı kamu binası olacak bu projenin, çevre duyarlılığı içeren bir çok yenilik getirmesi öngörülmektedir. Böylece gelişme bölgesindeki gelecek dönem yapılaşmada da benzer ölçütlerin uygulanacağı öngörülmektedir. Bu amaçla yeni belediye binasının içerisinde binayı ve sürdürülebilirliği anlatan bir sunum bölümü da düşünülmüştür.

Binanın ‘yeşil bina’ adını almasını sağlayan temel özellikleri; yüksek oranda pasif iklimlendirme ve doğal aydınlatma imkânı sağlayan çift cidar ve galerileşme, ekonomik su kullanımı, geri-dönüşebilir malzeme seçimleri, yeşil çatı ve uyumlu ortam bitkileri tercihleridir. Tüm bu sürdürülebilir öğelerin genel mimari form ve işlev anlayışı dâhilinde bir bütünün parçaları şeklinde işlenmiş olması, son ürünü eklektik bir yapıdan çok daha tutarlı bir örnek yapı haline getirmiştir.

Date:

03/02/2014

Category:

2014, Governmental, Istanbul